Välkommen 2021!

När någon blir en kristen, blir han en fullständigt ny människa invärtes. Han är inte densamme längre. Ett nytt liv har börjat! Allt detta kommer från Gud, som har fört oss tillbaka till gemenskapen med honom, genom det som Kristus Jesus har gjort”. 2 Kor. 5:17-18 (Levande Bibeln Parafras)

Välkommen att var med oss under året som kommer. Pandemin skapar andra situationer, än vi någonsin har varit med om tidigare. Men vi vill fortsätta att sprida evangelium, det glada budskapet, till dig och alla andra. Även om inte alla kan träffas samtidigt i kyrkan. Under januari möts vi till bön och lovsång, på tisdagar och onsdagar. Max 8 personer får deltaga, men det går också att vara med via ZOOM. Läs vidare under “program”, där hittar du rätt mobilnummer att anmäla dig till. Torsdagarna möts vi för samtal. Samlingen kallas Bibelsamtal kl.17.00.

söndagar sänder vi gudstjänsten LIVE på FaceBook kl.10.30  https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Pingstkyrkan-Filadelfia-Sollebrunn-1328511250541680/).
Följ med oss, för informationen kan snabbt ändras.

Det finns alltid tid för samtal, om du önskar det.
Ta kontakt med vår pastor Göran 0708-408848.

Vi önskar dig Guds välsignelser!

Inlogg ZOOM

Hur du använder ZOOM via mobil

Ladda ner appen ”Zoom Cloud Meetings” (gratis app.) i din mobil
”Sign in” med att skriva in dina uppgifter. 

Då har du registrerat dig klart på Zoom.

Nästa steg är att du lämnar din mailadress till inbjudaren (Göran) via
sms 070-840 88 48 eller mail: pingstkyrkansollebrunn@telia.com
Då skickar han en länk till din mail, som du klickar på och anslutas till mötet.
Du kan välja om du vill vara med i bild eller endast med ljud.

Välkommen!

Covid -19 och det senaste restriktionerna.

Med anledning av Folkhälsomyndigheternas senaste riktlinjer ändrar vi upplägget i våra samlingar fr.o.m. 201124. Söndagarnas gudstjänster kl. 10.30 kommer att sändas live på FaceBook, med begränsat antal aktörer. Följ länken: https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Pingstkyrkan-Filadelfia-Sollebrunn-1328511250541680/)

Samlingarna på tisdagar och torsdagar gäller max 8 personer och anmälan sker till ett mobilnr: 0708-408848. Vid antal som överstiger 8 personer kommer dessa att ha möjlighet att vara med via digital uppkoppling, Zoom.

Välkommen att dela vår gemenskap, antingen bland den åtta personerna eller via webben!