House of Hope – Kacanik Kosovo

Församlingen har sedan början av 2000-talet varit engagerad i missionen för Kosovo. Vi samarbetar med Pingstkyrkan Grästorp, Pingstkyrka Lidköping, Vallhamrakyrkan i Sävedalen, och Furulundskyrka i Partille, genom Missions Grupp Kosovo (MGK).

Kontakten med landet startade med att en grupp från Vallhamrakyrkan, åkte ut för att hjälpa till med återuppbyggnad av bostäder, som skadats och förstörs under Kosovokriget -98-99. Även skolor renoverades och man såg  då hur traumatiserade barnen var. Samtidigt kom man i kontakt med församlingen i Pristina, med Arthur Krazniqi som församlingens pastor och medarbetare Leonora Kurti. Det föddes en längtan att få göra något för de unga efter kriget. Idéen om ett ungdomscentra, växte fram. Leonora blev sedan projektledare när vi med hjälp av pengar från SIDA, kunde bygga upp ett Ungdomscentra. Där i staden Kacanic byggdes centrat, House of Hope.

Idag underhåller vi i MGK, de två ungdomledarna, som leder arbete på Ungdomscentrat i Kacanic. Genom åren har många ungdomar träffats där och umgåtts, men också fått ta del av undervisning som IT-kunskap, språk och samhällskunskap.  House of Hope har betytt mycket för många ungdomar där, eftersom samhället i övrig inte har kunnat erbjuda någon mötesplats för dom efter skoltid. Här kan de mötas för lek och skratt, men också till samtal om livets olika frågor. Borgmästaren uttryckte vid ett tillfälle att centrat är ”stans hjärta”. 

Församlingen i Pristina är djupt engagerad i att nå och sprida evangelium till människorna. Kosovo är ett muslimskt land, vilket gör att man få gå varligt fram med sitt budskap. Församlingen driver sex Second Hand butiker, ”Mozaik”, där vi är med och skickar ner fyra transporter/år. Inkomsterna från försäljningen går bl.a. till att driva House of Hope, men också till löner för de som arbetar i butikerna. En del av inkomsterna går till att stödja behövande familjer, med bl.a. mat och kläder. 

Vi är glada för våra vänner i Pristina och för att vi får vara med och stötta församlingen till en del i deras arbete. Församlingen vill göra gott för sina medmänniskor och särskilt för de som är fattiga och utsatta på olika sätt. För barn och ungdomar! De brinner för att kosovoalbanerna ska få höra om Jesus.