Gudstjänst på söndagar

Vi hade så gärna önskat bjuda in dig till våra gudstjänster på söndagarna, men i Coronatider kan vi inte det. Vi vill istället sända över FaceBook, så du kan vara med på det sättet istället.

Men på Tisdag- och Onsdagskvällarna, möts vi som kan till bön och lovsång. Max 8 deltagare, samt sammankallande. Se information under “Hem”! Vi kanske möts då! Varmt välkommen!