Gudstjänst på söndagar

Varje söndag träffas vi till gudstjänst! Den kan vara kl.10.30 eller på eftermiddagen, kl .17.00. Gudstjänsten är som ett möte med sin stora familj. Vi gläds att åter få se varandra och vi gläds att får sjunga och tillbe Jesus och Gud Fadern.

Gudstjänsten innehåller sång och musik, någon läser en kort inledningstext och ger ett personligt vittnesbörd. Huvudtalaren, pastorn eller någon annan läser ur Bibeln och ger de som lyssnar, kunskap utifrån Bibelns ord. Ibland finns bilder som förstärker talarens budskap. När vi har servering, så kan vi fortsätter samtalen med varandra, om det som är livets vardag.

Gudstjänsten är för alla, stora och små, medlemmar och icke medlemmar. Kyrkan är en öppen plats, för den som vill komma och se och höra. Guds ord är för alla.

Har du inte besökt oss någon gång, vill vi alla säga att Du är varmt välkommen!