Vår tro och värdegrund

Gud

Vi tror på en treenig Gud. En Gud som existerar i tre åtskilda personer, Fadern, Sonen och den Helige Ande.
Matt. 28: 19-20, Matt. 3:16-17

Fadern

Som visar att Gud är vår och hela universums skapare. Men också vår pappa som älskar och tar hand om oss.
1 Mos. 1:1-26, Rom. 8:15-16, Luk. 15: 20-32 (en bild på Faders kärlek)

Jesus Kristus

Guds son. Gud visar att han är så intresserad av människan, att han i Jesus lämnar sitt eget, för att bli människa och dela vår verklighet. Han bar vårt straff och dog i vårt ställe. Matt.1:20-21, Joh. 1:14

Den Helige Ande

Det är vår hjälpare, som gör Guds närvaro verklig och konkret.
Joh.14:26

Bibeln

Hela bibeln är Guds ord. Det är Guds skrivna ord till människan, inspirerad av den Helige Ande, men skriven av människor.
2 Tim. 3:16, Ps. 1:1-2

Människan

Är skapad av Gud och till hans avbild. 1 Mos. 1:26-27, Ps.139:13-16

Frälsning

Människan har förlorat den ursprungliga gudsrelationen genom att vända sig bort från Gud. Bibeln talar om detta som synd och att syndens lön är döden. Jesu död och uppståndelse erbjuder människan förlåtelse från synd och ett nytt liv i gemenskap med Gud. Bibeln säger att Jesus Kristus är enda vägen till Gud.
Joh. 3:16-18, Rom. 3:23

Församlingen

Församlingen består utav alla de som har tagit emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Bibeln beskriver församlingen som Kristi kropp, där Jesus Kristus är huvudet för församlingen.
Rom. 12:4-5, 1Kor. 12:27, Kol. 1:18

Troendedop

Dopet kommer som en följd av en medveten omvändelse till Jesus Kristus och det personliga beslutet att följa honom. Dopet sker genom nedsänkning.
Apg. 2:38, Rom. 6:3-5

Helande

Att helande finns för hela människan, ande, själ och kropp. Detta ges genom Jesu Kristus försoningsverk på korset och är tillgängligt för var och en som tror på honom.
Jes. 53:4-5, 1 Petr. 2:24

Nattvarden

Nattvarden är det nya förbundet i Jesu blod. Jesus Kristus uppmanar oss att återkommande dela nattvarden med varandra. Detta för att påminna oss om hans död och uppståndelseverk för mänskligheten.