Programblad

September 2022

”Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.”

Ef. 2:8-10

Torsdag 1 sept. 11.00-13.00Cafe´ Källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Söndag 4 sept. 10.30Gudstjänst, Åke Samuelsson gäster oss
Måndag 5 sept. 19.00Planeringgruppen
Tisdag 6 sept. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 8 sept.11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Söndag 11 sept. 10.30Gudstjänst, Magdalena Karlsson
Nattvard, församlingsmöte
Tisdag 13 sept. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 14 sept. 19.00Start för hösten bibelstudium!
Magdalena Karlsson
Ämne: ”Vad ingår i de väsentligaste värderingarna i kristen tro?” Servering
Torsdag 15 sept. 11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Söndag 18 sept. 17.00Bön och Lovsångs gudstjänst
Emma och Jonas Brobäck
Tisdag 20 sept. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 21 sept. 19.00Bibelstudium
Magdalena Karlsson
Ämne: ”Vad ingår i de väsentligaste värderingarna i kristen tro?”
Torsdag 22 sept. 11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Lördag 24 sept. 18.00Temakväll:
”Vi vill prata mer om … friskvård för äktenskapet!”
Peter Lewin, Alingsås, gästar oss, Servering
Söndag 25 sept. 10.30Gudstjänst, Magdalena Karlsson
Tisdag 27 sept. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 28 sept. 19.00Bibelstudium
Magdalena Karlsson
Ämne: ”Vad ingår i de väsentligaste värderingarna i kristen tro?”
Torsdag 29 sept. 11.00-13.00Cafe källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.

Oktober 2022 …………. Missionsmånad ………………….
 
”De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Matt. 28:16-20

Lördag 1 okt. 18.00Skördefest, Magdalena Karlsson,
skördeauktion med Britta, servering
Tisdag 4 okt. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 5 okt. 19.00Bibelstudium
Magdalena Karlsson
Ämne: ”Apostlagärningarna”
Torsdag 6 okt. 11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Söndag 9 okt. 10.30Gudstjänst, Magdalena Karlsson
nattvard, församlingsmöte
Tisdag 11 okt. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 12 okt. 19.00Bibelstudium
Magdalena Karlsson
Ämne: ”Apostlagärningarna”
Torsdag 13 okt. 11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Fredag 14 okt. 19.00Bön och Lovsång
Söndag 16 okt. 10.30Gudstjänst, (mer info kommer)
Tisdag 18 okt. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 20 okt. 11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Torsdag 20 okt. 19.00Bibelstudium
Bertil Svensson
Ämne: ”Fördjupning i Uppenbarelseboken”
Lördag 22 okt. 18.00Cafe´kväll
Gerd och Dhan Lindgren Hector besöker oss.
Det sjunger och talar, servering
Måndag 24 okt. 19.00Planeringsmöte
Tisdag 25 okt. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 27 okt. 11.00-13.00Cafe´ källan!
Kaffe, våfflor, goda samtal och till avslut, en andakt.
Vi möts i kyrkans församlingsvåning.
Torsdag 27 okt. 19.00Bibelstudium
Bertil Svensson
Ämne: ”Fördjupning i Uppenbarelseboken”
Söndag 30 okt. 17.00Församlingskväll, servering