Programblad

Maj 2022

”Herren är mitt ljus och min frälsning.Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv.Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Om en här belägrar mig räds inte mitt hjärta, om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.

Ett har jag begärt av Herren, detta söker jag:att få bo i Herrens hus i alla mina livsdagar, för att se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Han gömmer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskyddar mig i sitt tält, han för mig upp på klippan”.

Psalm 27:1-5

Söndag 1 maj 10.30Gudstjänst, Fria vittnesbörd, nattvard, församlingsmöte
Tisdag 3 maj 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 5 maj 11.00-13.00Café Källan med samtal och gemenskap. Avslutas med andakt.
Torsdag 5 maj 19.00Bibelskola med Magdalena Karlsson – De första grunderna i Kristi lära, Hebr. Kap 6. – De dödas uppståndelse.
Servering
Lördag 7 maj 17.00Undervisningshelg med Per-Arne Imsen,
Han talar över ämnet ” Den segrande församling i ändens tid ” Två undervisningspass med en kort paus emellan.
Därefter servering.
Söndag 8 maj 10.30Gudstjänst, Per-Arne Imsen, ” Den segrande församling i ändens tid ”.
Tisdag 10 maj 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 12 maj 11.00-13.00Café Källan med samtal och gemenskap. Avslutas med andakt
Torsdag 12 maj 19.00Bibelskola med Bertil Svensson – De första profeterna, Jona. Servering
Söndag 15 maj 10.30Gudstjänst, Magdalena Karlsson
Tisdag 17 maj 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 19 maj 11.00-13.00Café Källan med samtal och gemenskap. Avslutas med andakt.
Torsdag 19 maj 19.00Avslutning Bibelskola med Magdalena Karlsson – De första grunderna i Kristi lära, Hebr. Kap 6. – En evig dom.
Servering
Lördag 21 maj 18.00Församlingskväll, ”Tillbakablick och framtidsblick”! Knytkalas
Söndag 22 maj 16.00 ( OBS tiden)Gudstjänst, Peter Lewin från Alingsås kommer och besöker oss.
Tisdag 24 maj 19.00Bön och Lovsång
Kristi Himmelsfärds dag 10.00Gökotta i Mörlanda hos familjen Brobäck,
( Mörlandavägen 28 )
Ta med kaffekorgen 🙂
Söndag 29 maj 10.30Gudstjänst, Magdalena Karlsson,
Måndag 30 maj 18.00 Planeringsmöte
Tisdag 31 maj 19.00Bön och Lovsång

Juni 2022

”När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala”

Apostlagärningarna 2:1-4

Torsdag 2 juni 11.00-13.00Café Källan med samtal och gemenskap. Avslutas med andakt.
Lördag 4 juni 10.30Torgsång med kaffe!
Ansvariga Pingstkyrkan
Söndag 5 juni 10.30Gudstjänst Pingstdagen,
Magdalena Karlsson, nattvard, församlingsmöte
Tisdag 7 juni 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 9 juni 11.00-13.00Café Källan med samtal och gemenskap. Avslutas med andakt.
(sista innan sommaren)
Lördag 11 juni 10.30Torgsång med kaffe!
Ansvariga Svenska Kyrkan
Söndag 12 juni 17.00Gudstjänst, Magdalena Karlsson
Tisdag 14 juni 19.00Bön och Lovsång
Lördag 18 juni 10.30Torgsång med kaffe!
Ansvariga Pingstkyrkan
Söndag 19 juni 17.00Gudstjänst i den fria naturen, (mer info kommer)