Programblad

Programblad för oktober

Oktober månads tema är “Mission”. Vad är mission och hur ser den ut i vår församling? Vi kommer att få glimtar från Nordkorea, DR Kongo, Kosovo och Indien.

Torsdag 1 okt. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap
Söndag 3 okt. 10.30Gudstjänst, Sven-Erik Johansson, “Mission i ett vidare perspektiv”, Nattvard, församlingsmöte
Tisdag 6 okt. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 7 okt. 18.00Planeringsmöte
Torsdag 8 okt. 17.00Bibelsamtal
Fredag 9 okt. 19.00Inställt!
Bön och Lovsång, Britta Magnusson och Inga-Maj Gustavsson
Lördag 10 okt. 18.00


Söndag 11 okt. 17.00
Välkommen Göran och Cecilia Wahlgren. Vi möts i församlingsvåningen till en välkomstfest!
Skördefest med skördeauktion. Göran Wahlgren. Servering
Tisdag 13 okt. 19.00Bön och Lovsång,
Torsdag 15 okt. 17.00 Bibelsamtal, kaffe och gemenskap
Söndag 18 okt. 10.30Missionsmöte med DR Kongo och Kosovo i fokus. Marie Andersson, Helen Johansson
Tisdag 20 okt. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 22 okt. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap, Göran Wahlgren
Söndag 25 okt. 10.30Missionsmöte med Indien i fokus,
Magdalena Karlsson
Tisdag 27 okt. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 29 okt. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap
Lördag 31 okt. 18.00“En ton från himmelen” Sånger och Psalmer i Allhelgonatid. Medverkande Lisa Thunberg, Gunnar Lundberg, Mats Gustavsson, Torbjörn Haraldsson, Elias Brobäck, Jonas Brobäck

November

“Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att inte mörkret övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Joh.12:35

Söndag 1 nov. 10.30Gudstjänst, “Hör vad Anden säger till församlingarna”, (En predikoserie i 8 delar) Göran Wahlgren, Nattvard, församlingsmöte
Tisdag. 3 nov. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 5 nov. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap, Göran Wahlgren
Söndag 8 nov. 9.30Vi firar FARS DAG! Ta med din egen frukostkorg! En frukostfest för ALLA. Birger Karlsson, Magdalena Karlsson.
Tisdag 10 nov. 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 12 nov. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap, Göran Wahlgren
Söndag 15 nov. 17.00Bön och Lovsångs gudstjänst, Britta Magnusson, Helen Johansson
Tisdag 17 nov. 19.00Bön och Lovsång
Onsdag 18 nov. 11.00Dagledigsamling i Församlingshemmet. Ansvar Pingstkyrkan,
Torsdag 19 nov. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap, Göran Wahlgren
Lördag 21 nov. 17.00Bibelhelg “Uppenbarelseboken” Magdalena Karlsson, Två samlingar med fruktstund emellan och sedan servering efter sista samlingen.
Söndag 22 nov. 10.30Gudstjänst, “Uppenbarelseboken” Magdalena Karlsson.
Tisdag 24 nov. 19.00 Bön och Lovsång
Torsdag 26 nov. 17.00Bibelsamtal, kaffe och gemenskap, Göran Wahlgren
Söndag 29 nov. 10.30Familjegudstjänst, servering