Programblad

Juni 2021

“Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.

Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.”
Kolosserbrevet 1:13-20

Tisdag 1 juni, 19.00 (Anmälan max 8 deltagare, sms 070-8408848)Bön och Lovsång
Onsdag 2 juni, 19.00 (Anmälan max 8 deltagare, sms 070-5406537)Bön och Lovsång
Torsdag 3 juni, 18.00Styrelsemöte
Söndag 6 juni, 10.30Gudstjänst via FaceBook, Göran Wahlgren, sång och musik
Nu får vi alla åter mötas i kyrkan! Varmt välkommen både du som aldrig var i kyrkan förut, och du som är en van kyrkobesökare!
Tisdag 8 juni, 19.00Bön och Lovsång
Lördag 12 juni, 10.30Sång på torget, Pingstkyrkan ansvarar
Söndag 13 juni, 10.30Gudstjänst, nattvard, Göran Wahlgren, sång och musik, Årsmöte och Administrationsmöte, servering
Tisdag 15 juni, 19.00Bön och Lovsång
Torsdag 17 juni, 18.00Planeringsmöte
Lördag, 19 juni, 10.30Sång på torget, Equmenia, Betania-Risvedens frikyrkoförsamling ansvarar.
Söndag 20 juni, 17.00Bön och Lovsångs gudstjänst, Birger Karlsson, Göran Wahlgren.
För att underlätta planeringen av fikat vid Hemma hos – kvällarna, får du anmäla dig till resp.hem senast söndagkvällen innan.
Tisdag 22 juni, 19.00Start för “Hemma hos…” Britta och Ingvar Magnusson, Långebergsv. 7 ( 070-365 21 22) Vi fördjupa oss i bibelboken Nehemja!
Söndag 27 juni 17.00Grillkväll vid Dalens Kvarn, mer info kommer.
Tisdag 29 juni, 19.00“Hemma hos…” Helen och Sven-Erik Johansson, Erskav. 40. ( Helen 073-022 52 87)

Juli 2021

“Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta, för de ska ge dig långt liv och många levnadsår och frid. Låt inte godhet och sanning lämna dig. Bind dem runt din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla, så finner du nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon.

Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar”
Ordspråksboken 3:1-6

Tisdag 6 juli, 19.00Hemma hos…” Hanna och Anders Sundholm, Äskekärrsv. 31, Magra ( 070-790 72 26)
Söndag 11 juli, 10.30Gudstjänst
Tisdag 13 juni, 19.00Hemma hos…” Petra och Anders Gredemark, Lars Persgården 401, Nossebro
Tisdag 20 juli, 19.00“Hemma hos…” Inga-Maj Gustavsson, Inga Andersson, (Inga-Maj 076-864 90 78) Samlingen blir i Pingstkyrkan.
Söndag 25 juli, 10.30Gudstjänst
Tisdag 27 juli, 19.00“Hemma hos…” Eva-Lena Modén, Rännevägen 97, Magra (076-310 04 80)