Temahelg med fokus på skapelsen, tro och vetenskap!

Göran Schmidt från föreningen Genesis kommer och föreläser. Tre samlingar med följande ämnen:
Skapelsesyn: Skaparen finns verkligen. Berättelse från den moderna naturvetenskapen
Människosyn: Adam och Eva – vilka var det och när levde de? Evidens från Bibeln, fossilen och genetiken.
Världsbild: (söndag) Låt dig inte luras! Hållpunkter för en välgrundad biblisk världsbild i världens mest sekulariserade land och tid.

Två samlingar på lördag med start kl. 17.00 och ca 18.30. Efteråt servering.
På söndag möts vi kl.10.30.

En spännande helg du inte får missa!
Välkommen!