Du missar väl inte Cafe´ Källan!?

Varje torsdag kl.11.00-13.00 är Cafe´ Källan öppen för alla. Våffeljärnet står på. Vi vill att Cafe´ Källan ska vara en trivsam mötesplats, för alla. Så kom och sitt ner en stund, över en smaklig våffla. Det goda samtalet gör oss alla gott. Vi avslutar med en andakt. Du är varmt välkommen!

Torggsång med kaffe och ”Hemma hos…”

Vi vill välkomna gamla, som nya lyssnare till Torgsången!

Denna långvariga tradition som vi gärna vill hålla i och möta er som bor i samhället eller i bygderna runt omkring. Vi har nog alla funnit att detta är en trivsam stund. Sommar, värme, sång och gemenskap under enkla förhållanden. Sångstilen skiftar, ibland det enklaste och ibland får vi lyssna till de mer professionella sångarna och musikerna. Men glädjen i sången är densamma. Det är inte bara den gemensamma sången som vi vill ta med dig i, utan också förmedla den levande tron, på en levande Jesus. Han vill träda in i ditt liv och skapa något nytt. Inget skrämmande eller dominant, utan ett rikare liv, med kärlek och en gemensam framtid med Jesus. Det är det viktigaste budskapet vi vill ge dig. Första Torgsången välkomnar vi dig till den 4 juni kl. 10.30

”Hemma hos…” är också för dig.

Under några år har vi istället för att mötas i kyrkan, mötts i hemmen under sommaren. I år kommer vi att samtala om Markus evangelium. Tisdagskvällarna kl 19.00, med start den 21/6 och fram till 30/8. Kaffe, gemenskap och samtal. ALLA är välkomna! Du behöver inte vara kristen, utan kom med dina tankar och dela dom med oss. Det goda samtalet behöver vi alla samlas runt och det berikar. Du finner adressen under ”programblad”. Ring om du vill veta mer till ordf. Anders (0708-40 88 48) eller Helen ( 0730-22 52 87)

Per-Arne Imsen gäster oss…

Helgen 7-8 maj får vi besök av Per-Arne Imsen från Göteborg. Vill du redan nu bekanta dig dig med honom så gå in på, www.pilgrim.media. Där kan du bl.a. lyssna på hans predikningar och även olika inlägg i viktigt frågor som berör denna tiden. Vi ser fram emot en intressant undervisningshelg, där alla hälsas välkommen!
Ämnet för helgen är ” De segrande församlingen i ändens tid”. Efter lördagskvällens samling kl 17.00, med två undervisningspass, blir det servering. På söndag möts vi kl 10.30.

Dags för en Quiz kväll!

Nu kan vi bjuda in dig till en kväll med Quiz och fantastisk musik den 23/4 kl.18.00. Nu kan inget stoppa oss från att arrangera dessa tidigare välbesökta kvällar. Jonas Brobäck samlar sina musikkollegor och drar snart igång med härlig musik. Frun Emma sätter oss på prov med frågor inom det mest oväntade området. Allt från Emil i Lönneberga till när Mozart levde. Alla kan var med och jag lovar att alla trivs. Kaffet är kokat och brödet är smakligt!
Kom och känn dig varmt välkommen!

Café Källan och Bibelskolan har startat

Nu är vårens aktiviteter igång! Varje torsdag mellan kl 11.00 och 13.00 är det Café Källan där det serveras kaffe och våfflor. Välkommen att dela en stunds samtal och gemenskap. Samlingen avslutas med andakt.

Varje torsdag kl 19.00 är det också bibelskola. Här får vi undervisning med Bertil Svensson, Magdalena Karlsson och Birger Karlsson som turas om att lägga ut Ordet för oss. Bertils kvällar kommer att handla om profeterna Obadja och Joel, Magdalenas kvällar har sin utgångspunkt i Hebreerbrevet kapitel 6 (de första grunderna i Kristi lära) och Birger kommer undervisa om Johannes evangelium med örnperspektiv. Under kvällarna kommer det också att serveras fika. Läs mer under programblad. Varmt välkomna!

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Efesierbrevet 3:16-21)

Hösten är här…

Sakta blir de ljusa dagarna kortare. Det kan kännas som om mörkret tar mer och mer plats. Sen vet vi alla att det vänder, när vi passerar vintersolståndet i juletid. Inte utan att man kan längta dit. Årstiden har sin gång och vi får bara följa med. Ljus och mörker är egentligen som livet själv. Vi har ljusa dagar när det känns lätt och livet är rätt. Men vi möter alla dagar då det är mörkt och vi kan inte se något ljus. När frågorna inte blir besvarade. När motgången är starkare än framgången.

Vad ger Bibeln för tröst när livets mörker tränger sig på? Jesus sa ”Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret” (Johannesevangelium 12:46) ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannes evangelium 8:12). Du och jag behöver inte vara kvar i mörkret. Det finns en väg ur det. Jesus beskriver sig själv som ljuset, som källan, som brödet. Vad behöver du? Vad behöver jag?

Jag är så tacksam att hos Jesus flyr de mörka skuggorna. Där får jag ”dricka” ur källan med levande vatten. Jag får äta mig mätt av ”brödet” han ger. Jesus säger vidare ”…och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.” (Johannes evangelium 6:37) Hos honom finns en garanterad plats. Han vill möta dig och ge dig av sitt ljus,… av sin källa,…av sitt bröd.
/Hälsningar Helen Johansson

Församlings Bibelskola för alla!

Nytt för hösten
är att vi startar en Bibelskola ”Anden och Ordet” för församlingen och för dig som är intresserad av lära dig mer om Bibeln.

Varje torsdag kl. 19.00, med start 2/9, träffas vi för att fördjupa oss i Guds Ord. Det kommer att vara olika bibellärare som undervisar. Under ”programblad” ser du vilket ämne, som avhandlas för kvällen.
Du är varmt välkommen att vara med!

Vi hoppas få se dig….

Nu har vi åter startat med våra gudstjänster, på söndagarna. En högtidsdag! Gudstjänsten är öppen för alla! Ja, alla våra samlingar välkomnar vi dig till. Vi gläds att få se fler komma och ta del av evangeliet, Guds ord. Men också att få nya kontakter. Det finns plats för dig, välkommen hem! Jesus längtar efter dig!

Uppstart och ”Hemma hos…”

Så kom vi äntligen till den dagen, när kyrkan åter öppnas! Fortfarande känns det främmande att kyrkorna faktiskt har varit stängda. Något som ingen överhuvudtaget kunde tänka, att det skulle kunna ske. Vi behöver den mötesplatsen som kyrkan utgör. Jag tror mig kunna tolka allas vår önskan, att den mörka, tunga tiden med nedstängningen är förbi. Att vi får gå in i en ny gemenskapstid. En tid av goda möten och att nya kontakter får knytas. Att du som börjat tänka på att tron på Jesus kanske är värd att utforska. Du är alltid välkommen till oss, med dina frågor. Vi möts alla under en ”öppen himmel”. Jag menar där Jesus är intresserad av oss alla, ny som gammal i den kristna tron. Han stänger ingen dörr mot oss, nej, den är öppen och inbjudande. Det är vi som väljer att gå in eller inte, bildligt talat.

Välkommen till gudstjänst, nattvard, årsmöte och administrationsmöte, servering 13/6 kl. 10.30. Gudstjänsten och nattvarden, är öppen för alla!

Under sommaren möts vi i hemmen, under samlingsnamnet ”Hemma hos…”. Med start den 22/6 kl. 19.00 hos Britta och Ingvar. Alla tisdagar fram till 24/8. Vi kommer att fördjupa oss i Bibelboken Nehemja. Vem som helst är välkommen till dessa samlingar. Gemenskap, kaffe och berikande samtal. Vill du veta mer om dessa kvällar, ring Helen 0730-225287. Läs under program, så finner du platsen för resp. tisdag. Varmt välkommen!
/ Hälsningar Helen Johansson

Krist Himmelsfärds Dag

Jesu uppdrag på jorden var slutfört! Han vänder åter till sin Far i himlen. Inför lärjungarnas ögon lyftes han upp, ett moln tog honom bort från deras synfält. Plötsligt stod två män i vita kläder och ger lärjungarna de hoppfulla orden: ”han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” Dom orden är även riktade till oss. Bibelns texter har genom årtusenden gått i uppfyllelse och nu står dessa ord framför oss. Fast det är så länge sedan det var uttalat. Men faktiskt mer aktuellt än någonsin. Endast Fadern vet när den stunden kommer, då Jesus ska utföra sitt uppdrag. Att hämta sina barn, sina lärjungar, sina utvalda, kort sagt, alla de som tror på honom.

”Då ska man se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände…..Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”
Markus evangelium 13: 26-27, 30-32

Visst, är du med då?