Per-Arne Imsen gäster oss…

Helgen 7-8 maj får vi besök av Per-Arne Imsen från Göteborg. Vill du redan nu bekanta dig dig med honom så gå in på, www.pilgrim.media. Där kan du bl.a. lyssna på hans predikningar och även olika inlägg i viktigt frågor som berör denna tiden. Vi ser fram emot en intressant undervisningshelg, där alla hälsas välkommen!
Ämnet för helgen är ” De segrande församlingen i ändens tid”. Efter lördagskvällens samling kl 17.00, med två undervisningspass, blir det servering. På söndag möts vi kl 10.30.