Torggsång med kaffe och ”Hemma hos…”

Vi vill välkomna gamla, som nya lyssnare till Torgsången!

Denna långvariga tradition som vi gärna vill hålla i och möta er som bor i samhället eller i bygderna runt omkring. Vi har nog alla funnit att detta är en trivsam stund. Sommar, värme, sång och gemenskap under enkla förhållanden. Sångstilen skiftar, ibland det enklaste och ibland får vi lyssna till de mer professionella sångarna och musikerna. Men glädjen i sången är densamma. Det är inte bara den gemensamma sången som vi vill ta med dig i, utan också förmedla den levande tron, på en levande Jesus. Han vill träda in i ditt liv och skapa något nytt. Inget skrämmande eller dominant, utan ett rikare liv, med kärlek och en gemensam framtid med Jesus. Det är det viktigaste budskapet vi vill ge dig. Första Torgsången välkomnar vi dig till den 4 juni kl. 10.30

”Hemma hos…” är också för dig.

Under några år har vi istället för att mötas i kyrkan, mötts i hemmen under sommaren. I år kommer vi att samtala om Markus evangelium. Tisdagskvällarna kl 19.00, med start den 21/6 och fram till 30/8. Kaffe, gemenskap och samtal. ALLA är välkomna! Du behöver inte vara kristen, utan kom med dina tankar och dela dom med oss. Det goda samtalet behöver vi alla samlas runt och det berikar. Du finner adressen under ”programblad”. Ring om du vill veta mer till ordf. Anders (0708-40 88 48) eller Helen ( 0730-22 52 87)