Välkommen 2023!

”Ett gott nytt år i alla land, ett gott nytt år i Jesu namn,
Jag tror och hoppas och förstår, att ett år med Jesus, är ett gott nytt år.”
Orden är refrängen ur Ingemar Olssons sång ”Ett gott nytt år”

Vi önskar oss alla ett gott kommande år, 2023. Vi gör bokslut för 2022 och öppnar ett nytt ark att skriva på. Än om det finns en viss lockelse i att gå in i ett nytt år och tänka att det kommer att hända spännande saker, så kan man inte bortse ifrån den oro som världsläget spiller över oss i vardagen. Varför krig? Varför upprustning? Varför måste människor lida som vi idag får se och höra om? Varför….? Varför…?

Frågorna har inget svar och det är lätt att tappa gnistan och tron på en bra framtid. Ingemar Olsson trycker på orden att ” ett år med Jesus är ett gott nytt år.” En enkel lösning kan tyckas. Men med livet som erfarenhet, vill jag säga att livet med Jesus är en styrka, en trygghet, en framtid. Jag kanske inte ser att allt förändras som jag vill. Men han håller sina barn i sin hand. Han håller dig och mig i sin hand, om vi vill vara hans barn.  ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannes 8:12)

Kanske dags för att starta en nytt liv, och nu med Jesus? Ge dig något du inte hade tänkt 2022. Jesus väntar på dig! Han är redo. Är du det? Ett gott år, ett nytt liv. Jag lovar att det håller.
// Helen Johansson