Uppstart och ”Hemma hos…”

Så kom vi äntligen till den dagen, när kyrkan åter öppnas! Fortfarande känns det främmande att kyrkorna faktiskt har varit stängda. Något som ingen överhuvudtaget kunde tänka, att det skulle kunna ske. Vi behöver den mötesplatsen som kyrkan utgör. Jag tror mig kunna tolka allas vår önskan, att den mörka, tunga tiden med nedstängningen är förbi. Att vi får gå in i en ny gemenskapstid. En tid av goda möten och att nya kontakter får knytas. Att du som börjat tänka på att tron på Jesus kanske är värd att utforska. Du är alltid välkommen till oss, med dina frågor. Vi möts alla under en ”öppen himmel”. Jag menar där Jesus är intresserad av oss alla, ny som gammal i den kristna tron. Han stänger ingen dörr mot oss, nej, den är öppen och inbjudande. Det är vi som väljer att gå in eller inte, bildligt talat.

Välkommen till gudstjänst, nattvard, årsmöte och administrationsmöte, servering 13/6 kl. 10.30. Gudstjänsten och nattvarden, är öppen för alla!

Under sommaren möts vi i hemmen, under samlingsnamnet ”Hemma hos…”. Med start den 22/6 kl. 19.00 hos Britta och Ingvar. Alla tisdagar fram till 24/8. Vi kommer att fördjupa oss i Bibelboken Nehemja. Vem som helst är välkommen till dessa samlingar. Gemenskap, kaffe och berikande samtal. Vill du veta mer om dessa kvällar, ring Helen 0730-225287. Läs under program, så finner du platsen för resp. tisdag. Varmt välkommen!
/ Hälsningar Helen Johansson