Krist Himmelsfärds Dag

Jesu uppdrag på jorden var slutfört! Han vänder åter till sin Far i himlen. Inför lärjungarnas ögon lyftes han upp, ett moln tog honom bort från deras synfält. Plötsligt stod två män i vita kläder och ger lärjungarna de hoppfulla orden: ”han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” Dom orden är även riktade till oss. Bibelns texter har genom årtusenden gått i uppfyllelse och nu står dessa ord framför oss. Fast det är så länge sedan det var uttalat. Men faktiskt mer aktuellt än någonsin. Endast Fadern vet när den stunden kommer, då Jesus ska utföra sitt uppdrag. Att hämta sina barn, sina lärjungar, sina utvalda, kort sagt, alla de som tror på honom.

”Då ska man se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet.Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens yttersta gräns till himlens ände…..Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.”
Markus evangelium 13: 26-27, 30-32

Visst, är du med då?