Vi hoppas få se dig….

Nu har vi åter startat med våra gudstjänster, på söndagarna. En högtidsdag! Gudstjänsten är öppen för alla! Ja, alla våra samlingar välkomnar vi dig till. Vi gläds att få se fler komma och ta del av evangeliet, Guds ord. Men också att få nya kontakter. Det finns plats för dig, välkommen hem! Jesus längtar efter dig!