Café Källan och Bibelskolan har startat

Nu är vårens aktiviteter igång! Varje torsdag mellan kl 11.00 och 13.00 är det Café Källan där det serveras kaffe och våfflor. Välkommen att dela en stunds samtal och gemenskap. Samlingen avslutas med andakt.

Varje torsdag kl 19.00 är det också bibelskola. Här får vi undervisning med Bertil Svensson, Magdalena Karlsson och Birger Karlsson som turas om att lägga ut Ordet för oss. Bertils kvällar kommer att handla om profeterna Obadja och Joel, Magdalenas kvällar har sin utgångspunkt i Hebreerbrevet kapitel 6 (de första grunderna i Kristi lära) och Birger kommer undervisa om Johannes evangelium med örnperspektiv. Under kvällarna kommer det också att serveras fika. Läs mer under programblad. Varmt välkomna!

Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen. (Efesierbrevet 3:16-21)