Hösten är här…

Sakta blir de ljusa dagarna kortare. Det kan kännas som om mörkret tar mer och mer plats. Sen vet vi alla att det vänder, när vi passerar vintersolståndet i juletid. Inte utan att man kan längta dit. Årstiden har sin gång och vi får bara följa med. Ljus och mörker är egentligen som livet själv. Vi har ljusa dagar när det känns lätt och livet är rätt. Men vi möter alla dagar då det är mörkt och vi kan inte se något ljus. När frågorna inte blir besvarade. När motgången är starkare än framgången.

Vad ger Bibeln för tröst när livets mörker tränger sig på? Jesus sa ”Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret” (Johannesevangelium 12:46) ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Johannes evangelium 8:12). Du och jag behöver inte vara kvar i mörkret. Det finns en väg ur det. Jesus beskriver sig själv som ljuset, som källan, som brödet. Vad behöver du? Vad behöver jag?

Jag är så tacksam att hos Jesus flyr de mörka skuggorna. Där får jag ”dricka” ur källan med levande vatten. Jag får äta mig mätt av ”brödet” han ger. Jesus säger vidare ”…och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.” (Johannes evangelium 6:37) Hos honom finns en garanterad plats. Han vill möta dig och ge dig av sitt ljus,… av sin källa,…av sitt bröd.
/Hälsningar Helen Johansson