Covid -19 och det senaste restriktionerna.

Med anledning av Folkhälsomyndigheternas senaste riktlinjer ändrar vi upplägget i våra samlingar fr.o.m. 201124. Söndagarnas gudstjänster kl. 10.30 kommer att sändas live på FaceBook, med begränsat antal aktörer. Följ länken: https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Pingstkyrkan-Filadelfia-Sollebrunn-1328511250541680/)

Samlingarna på tisdagar och torsdagar gäller max 8 personer och anmälan sker till ett mobilnr: 0708-408848. Vid antal som överstiger 8 personer kommer dessa att ha möjlighet att vara med via digital uppkoppling, Zoom.

Välkommen att dela vår gemenskap, antingen bland den åtta personerna eller via webben!